गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी आयुर्वेद औषधालय, कास्की

लेखनाथ, कास्की, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरु


१. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र,  मादी गा. पा. १, सिक्लेस

क्र.सं. कर्मचारीको नाम थर पद स्थायी ठेगाना मोबाइल नम्बर
१. संगम वि.क. अभियानकर्ता रोल्पा-२, खुन्ग्री ९८२२८३८६७७

 

२. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, अन्नपूर्ण गा. पा. १, नागडाँडा

क्र.सं. कर्मचारीको नाम थर पद स्थायी ठेगाना मोबाइल नम्बर
१. जमुना लामिछाने अभियानकर्ता नयाँ बेलहानी २, नवलपरासी ९८४६६२३४६२

 

३. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र,  पोखरा महानगर पालिका २२, पुम्दीभुम्दी

क्र.सं. कर्मचारीको नाम थर पद स्थायी ठेगाना मोबाइल नम्बर
१. गोबिन्द आचार्य अभियानकर्ता बाघमारा पोखरा ३३ कास्की ९८६०४८९०९८